Yeph levert specialistische jeugdhulp in Utrecht

Nieuws uit het jeugdveld

Zestien Utrechtse gemeenten hebben gezamenlijk een contract afgesloten met Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo. Deze drie organisaties gaan onder de naam Yeph zeer specialistische jeugdhulp verzorgen. Het contract gaat in op 1 april en heeft een maximale looptijd van negen jaar.

Dat zestien gemeenten samen aanbesteden en dat drie partijen gezamenlijk inschrijven is vernieuwend. Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo zeggen dat ze reële prijsafspraken hebben gemaakt. Daardoor kunnen ze investeren in het opbouwen van een expertiseteam. Dat expertiseteam gaat meedenken met hulpverleners die al betrokken zijn bij kinderen en gezinnen met zeer complexe problemen. Dat moet ervoor zorgen dat de kinderen en gezinnen al in een vroeg stadium thuis of ambulant hulp krijgen. Zeer specialistische jeugdhulp wordt daarmee voorkomen. Omdat er dan minder jeugdhulp nodig is waarbij kinderen in een instelling verblijven, verdient de investering in het begin zich in latere jaren terug.

Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo zijn ook de huidige aanbieders van zeer specialistische jeugdzorg in de betreffende gemeenten. Voor de kinderen die nu zeer specialistische jeugdhulp ontvangen verandert er daardoor niets. Vorig jaar ging het om 233 kinderen.

Bron: Pluryn; Binnenlands Bestuur

Meer informatie

class=”linkList”>

lees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht  (NJI.nl)