Vraag van de week (5)

Om de Tweede Kamer ertoe te bewegen om naar de praktijk te luisteren in plaats van naar de theorie lanceren wij: DE VRAAG VAN DE WEEK

Indien de vraag jou persoonlijk raakt, reageer dan kort met een eigen ervaring. De WSK zorgt er vervolgens voor dat jullie ervaringen bij de Tweede Kamer terecht komen.

Na het bezoek van de onderwijsinspecteur krijgen leerkrachten van de onderbouw vaak te horen dat zij nog meer aandacht moeten gaan besteden aan lezen en schrijven, om de geconstateerde achterblijvende leesresultaten in de hogere leerjaren te voorkómen.
Ondanks dat de kleuterleerkrachten uiteen zetten dat de manier waarop zij verantwoord voorbereiden op het latere leren lezen de laatste jaren onder druk is komen te staan, worden zij verplicht om met letters en cijfers te gaan oefenen.
* Ervaar jij ook een dergelijke druk? Beschrijf dan een concrete ervaring.

Reageren kan hieronder, via facebook maar ook via mail kerngroep@wsk-kleuteronderwijs.nllees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht  (WSK-Kleuteronderwijs.nl)