Voorlichtingscampagne moet huiselijk geweld in crisis beter signaleren

Om een toename in huiselijk geweld tijdens de ‘intelligente corona-lockdown’ tegen te gaan, start het kabinet een voorlichtingscampagne voor slachtoffers en andere betrokkenen. Daarnaast krijgen mensen die in het onderwijs en bijvoorbeeld jeugdbescherming werken richtlijnen hoe om te gaan met signalen van geweld achter de voordeur.
lees verder …

KLIK HIER voor de bron van dit bericht  (Nationale Onderwijs Gids)