Videoapp om motorische ontwikkeling baby’s slim te volgen

Achterstand in de motorische ontwikkeling van baby’s kan later ernstige gevolgen hebben. Onderzoekers, kinderfysiotherapeuten, ouders en studenten hebben in het kader van het onderzoeksproject GODIVA een videoapp ontwikkeld om de ontwikkeling van baby’s op een slimme manier te volgen.

De motoriek van baby’s wordt nu getest in de praktijk van de kinderfysiotherapeut. Dit is een momentopname. Onjuiste interpretatie kan er toe leiden dat baby’s onnodig of juist onvoldoende behandeling krijgen.

Thuis monitoren met de GodivAPP

Met de techniek en apps van nu is van alles op afstand mogelijk. Baby’s kunnen dus ook thuis gemonitord worden. In een veilige omgeving en stressvrij, met betrouwbaardere diagnoses als gevolg. Al het beeldmateriaal, opgeslagen in de GodivAPP, bevat waardevolle informatie over de motoriek van baby’s.

Een intensief behandeltraject

Baby’s krijgen regelmatige check-ups bij het consultatiebureau. Als er vragen rijzen bij de motorische ontwikkeling, dan komt de kinderfysiotherapeut in beeld. Die kan dan een aantal standaardtesten bij de baby afnemen. Daarmee wordt bijgehouden of de baby de bewegingen maakt die hij op zijn leeftijd moet kunnen maken. Maar een bezoek aan de kinderfysiotherapeut kan voor ouders en kind een behoorlijk omslachtige onderneming zijn. Zeker als er meerdere vervolgbezoeken uit voortvloeien betekent zo’n traject een flinke investering in tijd en geld.

Meer en beter volgen met video

Onderzoeksgroep GODIVA van Hogeschool Utrecht durfde het aan de gevestigde testmethode uit te dagen. Kun je baby’s niet veel beter een veel langere tijd volgen, in plaats van conclusies te trekken uit een momentopname? En zouden baby’s niet veel natuurlijker (beweeg)gedrag vertonen als ze in hun eigen, vertrouwde omgeving zijn? Dat waren vragen die kinderfysiotherapeut Jacqueline Nuysink, sinds 2005 verbonden aan de HU, zich stelde.

In samenwerking met verschillende vakgebieden binnen Hogeschool Utrecht ontwikkelden Jacqueline Nuysink en haar onderzoeksgroep een app die deze videoregistratie thuis mogelijk maakt: GodivAPP. GODIVA staat voor Gross mOtor Development of Infants (using home-Video registration with the Alberta Infant Motor Scale). Een hele mond vol. Jacqueline: “De Alberta Infant Motor Scale (AIMS) is een testinstrument om op een valide en betrouwbare manier de motorische ontwikkeling van een kind te beoordelen. Voor een deelonderzoek naar de motoriek van vroeggeboren baby’s hadden we enorm veel data nodig van heel veel baby’s. Onbegonnen werk. Dus rees de vraag: kunnen we die data niet veel makkelijker middels thuisvideo’s verzamelen?”

Belangrijkste voordelen

Wanneer je als ouder de motoriek van je baby zelf kunt monitoren, kan het aantal bezoeken aan de fysiotherapeut afnemen. Dat levert een aantal belangrijke voordelen op:

 1. Tijdbesparing
  Thuis filmen, over een langere periode, in plaats van voor elk onderzoek kort naar de therapeut, levert tijdsbesparing op voor ouders en de therapeut.
 2. Minder stress bij baby’s
  De baby is meer ontspannen en beweegt natuurlijker dan in een onbekende situatie. Gevolg? Veel representatiever beweeggedrag dan op de behandeltafel.
 3. Valide diagnose
  Er zijn meer toetsmomenten dan slechts één momentopname. Samen met natuurlijker beweeggedrag kan een meer valide diagnose worden gesteld.
 4. Minder overbehandeling
  Bij een meer valide diagnose neemt de kans of onnodig en onjuist behandelen af. Ouders worden hierdoor ook niet onterecht ongerust gemaakt.

Verder lezen in VROEG

Twee jaar gelden verscheen van de hand van Jacqueline Nuysink in ons kwartaalmagazine VROEG een artikel over het onderzoeksproject. dit is nu te downloaden: Slimmer kijken naar motorische ontwikkeling

Meer weten over GODIVA?
Jacqueline Nuysink
Senior-onderzoeker | Lectoraat: Leefstijl en Gezondheid
jacqueline.nuysink@hu.nl

Bron: hu.nl

——

Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signaleringlees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht (Vakblad Vroeg)