Twistgesprek | De kinderen van ‘Klassen’ moeten vooral beter onderwijs krijgen

Basisonderwijs

23.12.20

Sociale verschillen worden vergroot door vroege schoolselectie, betoogt Hilbert Bredemeijer. Dat is niet het probleem, meent Sezgin Cihangir, alles draait om efficiënte kennisoverdracht.

Deel bericht

(advertentie)

22.12.20

Schooldirecteur Bart Vervoort was opgelucht en blij toen hij vorige week hoorde dat zijn ‘winteracademie’ door mocht gaan van de gemeente. Het idee: op de maandagen en dinsdagen van de kerstvakantie leerlingen uit groep 8 naar school laten komen voor extra lessen.

Deel bericht

21.12.20

Magda Bolt verhaalt uit haar eigen herinnering: ze stond vroeger regelmatig voor een gesloten schooldeur. Maar haar generatie kwam er goed uit.

Deel bericht

21.12.20

Aflevering 3: ‘Easy money’ Het duurt even voordat de derde aflevering van Klassen op gang komt. We zien twee potige kerels met ‘Leerplicht’ op hun uniform de deuren langsgaan, op zoek naar spijbelende kinderen of hun…

Deel bericht

21.12.20

Sinds de herfstvakantie sta ik weer voor de klas. Nou ja, ik sta voor klasjes. Twee dagen per week haal ik plukjes leerlingen uit groep 6, 7 en 8 om ze bij te spijkeren op het gebied van begrijpend lezen, grammatica en rekenen. En dan blijkt toch weer dat lesgeven hetzelfde is als […

Deel bericht

21.12.20

Wellicht gaat een parlementaire enquêtecommissie zich over een paar jaar verdiepen in het regeringsbeleid tijdens de coronacrisis – die op dat moment toch wel zal zijn gestold tot (recente) geschiedenis. E

Deel bericht

19.12.20

Segregatie in Nederland neemt toe, concluderen diverse onderzoeken. Ook de Onderwijsraad constateerde dat de sociaaleconomische status van leerlingen van invloed is op welke school een kind zit. Minister Slob vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. De PO-Raad is het hiermee eens, maar vindt dat er ve…

Deel bericht

19.12.20

De scholen moesten dicht omdat er te weinig is gedaan om ze veilig te maken. Ook de rechter begrijpt niet waarom dat niet gedaan is. Maar in de Kamer en media overheerst de roep om snel op de oude voet weer open te gaan. Daarmee doen we onze kinderen tekort en riskeren we een derde lockdown.

Deel bericht

19.12.20

Het kabinet trekt 15 miljoen euro extra uit om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een laptop of tablet te voorzien, zodat zij onderwijs op afstand kunnen volgen. Van schoolbesturen wordt daarnaast een eigen bijdrage gevraagd van 25 procent.

Deel bericht

19.12.20

Het is niet voor alle ouders glashelder hoe ze hun kind bij een school van hun voorkeur kunnen aanmelden en welke stappen ze kunnen zetten wanneer een aanvraag wordt afgewezen. Dat blijkt uit een onderzoek dat minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) heeft laten uitvoeren.

Deel bericht

19.12.20

Het huilen staat Anna Willmer nader dan het lachen. Als werkende moeder van drie kinderen moet ze zich deze dagen in de raarste bochten wringen om haar baas tevreden te houden én ervoor te zorgen dat haar kinderen het onderwijs krijgen dat ze verdienen. “Je kan gewoon niet thuis werken als je kinderen begeleid moeten worden in online onderwijs.”

Deel bericht

18.12.20

Ivanka Trump, de dochter van de Amerikaanse president Donald Trump, juicht het toe dat er op Marokkaanse basisscholen les gegeven gaat worden over de Joods-Marokkaanse geschiedenis. Marokko is hiermee het eerste land in de Arabische wereld dat dit soort lessen gaat aanbieden.

Deel bericht

18.12.20

Misschien had jouw school deze week ook wel een kerstontbijt, -lunch of -diner gepland. Door de scholensluiting kunnen die op veel scholen niet doorgaan. Daarom doen sommige scholen het ontbijt online.

Deel bericht

18.12.20

Tussen 18 december en 24 januari kunnen schoolbesturen in regionaal verband subsidie aanvragen voor extra personeel in coronatijd. De voorwaarden staan in de Subsidieregeling extra hulp voor de klas, die in de Staatscourant is gepubliceerd.

Deel bericht

18.12.20

Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat de sociaaleconomische achtergrond van de ouders meer zegt over het schoolsucces van een kind dan een eventuele migratieachtergrond. Kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen al op 3-jarige leeftijd al een achterstand hebben.

Deel bericht

17.12.20

Pesten is iets van alle tijden. Gelukkig zijn er allerlei antipestprogramma’s om vervelend antisociaal gedrag in te dammen en gepeste kinderen meer weerbaar te maken. Maar de wereld verandert snel. Wat maakt een programma ook bij cyberpesten echt succesvol? En welke rol spelen opvoeders?

Deel bericht

17.12.20

Als bibliotheek, kinderopvang, opvoedopstelling, of basisschool kun je meedoen aan de Media Ukkie Dagen (26 maart t/m 2 april 2021) door bijvoorbeeld een activiteit te organiseren. Door aan te haken op de campagne zet je mediawijsheid op de kaart en kunnen kinderen volop de kansen van media benutten en blijven de risico’s beperkt.

Deel bericht

17.12.20

Door het sluiten van de basisscholen groeit de kloof tussen kwetsbare kinderen en kinderen die uit beter gestelde gezinnen komen. Dat zegt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in gesprek met NU.nl.

Deel bericht

17.12.20

Nu de onderwijslocaties tot 18 januari 2021 gesloten zijn, past de Inspectie van het Onderwijs haar toezicht uiteraard opnieuw aan. Met respect ziet de inspectie hoe onderwijsbesturen en scholen/instellingen zich aan het eind van een jaar dat toch al zwaar was nogmaals inspannen, nu om weer volledig…

Deel bericht

17.12.20

Kinderen van ouders met een laag inkomen of opleidingsniveau beginnen al voor de basisschool met een achterstand, die ze tijdens hun schoolloopbaan niet meer inhalen. Uit een een nieuw rapport van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de sociaaleconomische achtergrond van de ouders meer zegt over het schoolsucces van een kind dan een eventuele migratieachtergrond.

Deel bericht

17.12.20

Het kabinet geeft basis- en middelbare scholen extra ruimte om leerlingen ondanks de lockdown bij de les te houden. De eindexamenplanning gaat in 2021 op de schop.

Deel bericht


lees verder …

KLIK HIER voor de bron van dit bericht  (Onderwijs Nieuws Dienst)