Twee protocollen beschikbaar voor het opstarten van de scholen

Twee protocollen dienen als handreiking voor het primair onderwijs bij het opstarten van de scholen vanaf 11 mei. Er is een protocol voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs en een protocol voor regulier basisonderwijs.

In de protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen weer opengaan. Het kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen is leidend. De protocollen kunnen worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk en is daarmee een levend document. Bij de heropening zijn scholen niet gehouden tot het onmogelijke.

De protocol zijn opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV, en AVS, in afgestemd met LECSO/SBO Werkverband, Vivis, Simea, Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW.lees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht (PO raad)