Studenten zijn banger en bezorgder door corona

Nieuws uit het jeugdveld

Door de coronapandemie hebben studenten meer psychische klachten, maken ze zich meer zorgen over hun studie en kunnen ze zich slechter concentreren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een online onderzoek van Caring Universities.

Ruim achtduizend studenten van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en de universiteiten van Leiden, Utrecht en Maastricht hebben afgelopen zomer een online vragenlijst beantwoord over hun psychisch welbevinden tijdens de coronapandemie.

Meer dan de helft van de studenten kan zich slechter concentreren en is eenzamer. Iets minder dan de helft is somberder. Ook verwacht meer dan een kwart studievertraging op te lopen en vindt 43,3 procent dat online onderwijs een negatief effect heeft op hun studie. Vergeleken met eerder onderzoek ligt het percentage studenten met matige tot ernstige depressieve klachten ruim 10 procent hoger en zijn er ruim 5 procent meer studenten met matige tot ernstige angstklachten.

‘Dat jongvolwassenen zich somberder en eenzamer voelen in deze tijd, is niet vreemd. Door online lessen hebben zij minder contact met studiegenoten en docenten’, reageert Nikki Udo van het Nederlands Jeugdinstituut. Studenten zitten toch al in een levensfase waarin zij gevoelig zijn voor angst en stemmings- en stressklachten, licht ze toe. ‘We moeten de gevolgen van corona voor hun dagelijks leven niet onderschatten. Daarom hoop ik dat onderwijsinstellingen en gemeenten de komende tijd samen met studenten en andere partners creatieve oplossingen bedenken waardoor studenten meer aansluiting bij elkaar vinden.’

Bron: Caring Universities

Meer informatielees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht  (NJI.nl)