‘Structuurelementen’ vergroten succes interventies

Nieuws uit het jeugdveld

Elementen die betrekking hebben op de structuur van een interventie, zoals regelmatig contact met de cliënt, kunnen het succes van interventies vergroten. Dat blijkt uit een onderzoek naar acht veelgebruikte jeugdinterventies, uitgevoerd door het onderzoeksconsortium Multiprobleemgezinnen en zware opvoedproblemen.

De onderzoekers bekeken acht veelgebruikte interventies voor gezinnen met veel problemen en kinderen met ernstige opvoedproblemen. De interventies vertonen veel overlap in hun inhoudelijke elementen. Ze gebruiken bijvoorbeeld time-outs, inventariseren de problemen in het gezin en bepalen samen met ouders de doelen van de hulp. Ook zijn de interventies ongeveer even effectief.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral ‘structuurelementen’ bepalend zijn voor het succes van de interventies. Dat zijn bijvoorbeeld goede intervisie en regelmatig contact onderhouden met het gezin. Die elementen zijn niet altijd opgenomen in de handleidingen van de interventies. De onderzoekers adviseren deze elementen nadrukkelijk onderdeel te maken van de interventies.

De interventies bevatten voldoende effectieve elementen, concluderen de onderzoekers. Het is daarom niet nodig om nieuwe interventies te ontwikkelen.

De onderzochte interventies zijn Multidimensionele Familietherapie (MFT), Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG), Parent Management Training Oregon (PMTO), Positief Pedagogisch Programma (Triple P),  Multisysteemtherapie (MST), 10 Voor Toekomst, Families First en Gezin Centraal.

Bron: ZonMw

Meer informatielees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht  (NJI.nl)