Specialistische jeugdhulp komt dichter bij huis

Nieuws uit het jeugdveld

Hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met complexe meervoudige problemen kan het beste thuis of zo dicht mogelijk bij huis plaatsvinden. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) voorziet dat grootschalige residentiële voorzieningen op termijn worden vervangen door flexibele specialistische netwerken.

Naar aanleiding van de landelijke discussie over de continuïteit van specialistische jeugdhulp en het voornemen van het Rijk om de Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen in te voeren, heeft het NJi een handreiking gemaakt voor de partners in Zorg voor de Jeugd. Daarin analyseert het NJi de knelpunten in de zorg voor de kinderen, jongeren en gezinnen in de meest kwetsbare omstandigheden of met de meest complexe problemen.

Als belangrijkste bouwstenen voor inhoudelijke verbetering van hulp aan deze kinderen, jongeren en gezinnen noemt het NJi versterking van het ‘gewone’ leven en van positieve factoren daarin, het leveren van maatwerk en zoveel mogelijk hulp in het gezin of in gezinsgerichte opvang. Grootschalige residentiële voorzieningen zijn daarvoor niet geschikt, tenzij opname in een kliniek noodzakelijk is om medische redenen. De meeste gespecialiseerde jeugdhulpverleners zouden voortaan via regionale netwerken flexibel en in de woonomgeving van gezinnen moeten werken.

NJi-directielid Rutger Hageraats benadrukt dat het NJi met dit rapport een bijdrage wil leveren aan de dialoog over een ingewikkeld vraagstuk in de verdere ontwikkeling van het jeugdstelsel. ‘Wij leveren inzichten aan vanuit kennis en hebben op basis daarvan bouwstenen geformuleerd voor verbeteringen. Maar oplossingen moeten uiteindelijk al werkendeweg worden gevonden in een lerende praktijk.’

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatielees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht  (NJI.nl)