Slob: Vanaf 11 mei hele dagen naar school, geen shifts – PO

Onderwijsminister Arie Slob herhaalt in een gesprek met CNV Onderwijs dat de basisscholen op maandag 11 mei weer moeten beginnen. De afspraak is volgens hem helder: de aanvankelijke halve onderwijstijd wordt ingevuld op basis van hele dagen en niet op basis van twee of meer shifts per dag.

De vraag van CNV Onderwijs of 11 mei een harde datum is voor de herstart van het basisonderwijs, beantwoordt Slob bevestigend: ‘Ja, scholen kunnen niet eenzijdig zeggen, we wachten nog even. Kinderen willen ook graag weer. Die datum ligt vast en ook dat we niet kiezen voor halve dagen voor leerlingen. Maar het is verder geen plan dat topdown wordt neergelegd.’

Hij benadrukt dat de scholen verder zelf bepalen hoe ze het invullen, samen met de medezeggenschapsraden.  Het is volgens hem vanzelfsprekend dat de scholen de RIVM-regels in acht nemen tegen verspreiding van het coronavirus, zoals regelmatig grondig handen wassen, in de elleboog niezen en voldoende afstand bewaren tussen volwassenen. ‘Daar gaan we niet mee marchanderen’, aldus Slob.

Lees meer…lees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht (VOS/ABB)