Schoolkantine is gezonder geworden, maar directe omgeving van school niet

Voortgezet onderwijs

11.03.20

Het eten in veel schoolkantines is de laatste jaren gezonder geworden, maar in de directe omgeving van scholen gaat het juist de verkeerde kant op. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Locatus.

Deel bericht

(advertentie)

10.03.20

Dit jaar is de Week van het geld van 23 maart t/m 27 maart 2020. Het thema van 2020 is ‘Goed omgaan met geld is goud waard’.

Deel bericht

10.03.20

Wildlands Adventure Zoo Emmen wil de komende vier jaren 30.000 scholieren per jaar naar het park trekken. Dat is de inzet van de samenwerking die het park aangaat met IVN Natuureducatie.

Deel bericht

10.03.20

Bij een echtpaar uit Gorredijk is het coronavirus (COVID-19) bevestigd. Na laboratoriumonderzoek is dit vastgesteld. Het echtpaar zit in thuisisolatie. Ook de zoon (17) van het echtpaar verblijft in thuisisolatie. Hij gaat in Heerenveen naar school, naar het Bornego College.

Deel bericht

10.03.20

Van maandag 9 maart t/m maandag 20 april 2020 kunnen scholen zich inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School en belangstelling registreren voor de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit, ronde 2 Voorjaar 2020.

Deel bericht

06.03.20

Bij een eventuele uitbraak van het nieuwe coronavirus gaat het voortgezet onderwijs op de meeste protestants-christelijke scholen in Friesland zoveel mogelijk gewoon door. Het leerproces wordt dan thuis voortgezet.

Deel bericht

06.03.20

De Tweede Kamer is – opvallend genoeg ook binnen de coalitie – verdeeld over het vervolg van Curriculum.nu. In het algemeen overleg over Curriculum.nu kwam naar voren dat meerdere partijen twijfelen aan de bouwstenen die de verschillende ontwikkelteams maakten. Ook betwist een aantal partijen het standpunt van minister Arie Slob (onderwijs) dat er voldoende draagvlak is voor de curriculumherziening.

Deel bericht

06.03.20

Een leerling van Het Nieuwe Eemland is besmet geraakt met het coronavirus. Dat heeft de leiding van de middelbare school donderdagavond om 21.00 uur kenbaar gemaakt via een mail aan de leerlingen en hun ouders/verzorgers. De jongen zit momenteel in thuisisolatie en komt voorlopig niet meer op school. Het gaat om een leerling uit Soest, waarvan het gezin in thuisisolatie zit.

Deel bericht

06.03.20

Een coronapatiënt in Haarlem is afgelopen week naar school gegaan met ziekteverschijnselen. De leerling van het Eerste Christelijk Lyceum had klachten na een vakantie in Noord-Italië. Pas toen de leerling ook koorts kreeg, heeft hij of zij aan de bel getrokken, meldt de GGD Kennemerland in een brief aan ouders van scholieren.

Deel bericht

05.03.20

De milde griepepidemie in Nederland is ten einde, meldt expertisecentrum Nivel. De epidemie duurde drie weken. Dat is veel korter dan gemiddeld.

Deel bericht

05.03.20

Binnen het onderwijs moet meer aandacht komen voor sociaal-emotionele vaardigheden, vindt 77 procent van de leerkrachten in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Dat blijkt uit een peiling, uitgevoerd door MarketResponse in opdracht van de Samenwerkende GezondheidsFondsen.

Deel bericht

05.03.20

Het aantal jongeren dat zonder diploma van school gaat is opnieuw gestegen. In het schooljaar 2018-2019 waren er 26.894 schoolverlaters, een toename van ruim 1000 ten opzichte van een jaar eerder. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) noemt de trend “zeer zorgelijk”.

Deel bericht

05.03.20

e commissie die zich gaat buigen over een nieuw stelsel van onderwijsbevoegdheden wordt sterk gestuurd door het ministerie. Er is nauwelijks ruimte voor inspraak van leraren. Dat zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk. “De herziening van het stelsel van bevoegdheden zou het vak weer aantrekkelijk moeten maken.

Deel bericht

05.03.20

Wereldwijd krijgen meer dan 290 miljoen kinderen vanwege het coronavirus niet het onderwijs dat ze zouden moeten krijgen. Dat melden de Verenigde Naties. In dertien landen, waaronder China, Japan en Italië, heeft de overheid besloten om alle scholen voorlopig dicht te houden om de verspreiding tegen te gaan.

Deel bericht

04.03.20

De Tweede Kamer heeft alle moties aangenomen die werden ingediend in het algemeen overleg over onderwijs en zorg. Het betreft onder andere moties over passend onderwijs om het aantal thuiszitters terug te dringen.

Deel bericht

04.03.20

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB wijzen erop dat kinderen leerplichtig zijn en dat angst voor verspreiding van het coronavirus daar geen verandering in brengt. ‘Ouders zijn op grond van de Leerplichtwet verplicht hun kind naar school te sturen. Zolang er geen ontheffing of vrijstelling wordt verleend, moet een kind dus gewoon naar school.’

Deel bericht

04.03.20

Het talenonderwijs van een open land als Nederland mag zich niet beperken tot enkel Engels, schrijft Marjolijn Voogel. Benut de aanstaande curriculumherziening voor herwaardering.

Deel bericht

03.03.20

D66 probeert het imago als onderwijspartij op te poetsen met een omgekeerde ‘scholenreis’. De delegatie van de regeringspartij deed maandag twee scholen in de Amsterdamse Bijlmer aan.

Deel bericht

02.03.20

Callum Manning begon zijn Instagram-pagina Cal’s Book Account zodat hij boeken kon markeren die hij leuk vond. Maar mensen begonnen beledigende berichten te sturen naar een groepschat waarbij hij zich op zijn nieuwe school had aangesloten. De dingen veranderden toen Callum’s zus Ellis op Twitter over het incident schreef.

Deel bericht

29.02.20

De lokale GGD kan in overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een school/onderwijsinstelling – of een deel daarvan – te sluiten. Zonder advies van de GGD of besluit van de burgemeester moeten scholen/onderwijsinstellingen op grond van de bekostigingsvoorwaarden onderwijs verzorgen.

Deel bericht

29.02.20

In het leidingwater van veertien basisscholen en drie middelbare scholen zijn te hoge loodconcentraties aangetroffen. Dat schrijft wethouder Ivens vandaag in een brief aan de gemeenteraad. In het leidingwater van de scholen blijken concentraties van meer dan 5 microgram lood per liter water te zitten en dat betekent dat de leidingen vervangen moeten worden.

Deel bericht


lees verder …

KLIK HIER voor de bron van dit bericht  (Onderwijs Nieuws Dienst)