Routekaart coronamaatregelen: scholen blijven open – PO/VO

Op de Routekaart coronamaatregelen die het kabinet heeft opgesteld, staat dat de scholen voor primair en voortgezet onderwijs in principe openblijven, ook als de situatie ‘zeer ernstig’ is.

De routekaart kent vier risiconiveaus, die oplopen van ‘waakzaam’ via ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’ naar ‘zeer ernstig’. Hoe meer besmettingen en ziekenhuisopnames er zijn, des te hoger het risiconiveau.

Het onderwijs komt op de routekaart voor vanaf risiconiveau ‘ernstig’. Als daar sprake van is, dan valt te overwegen om ‘publieke ruimtes’ in onder andere scholen te sluiten. Op basis van de routekaart wordt niet duidelijk of bijvoorbeeld schoolkantines onder ‘publieke ruimtes’ vallen.

‘Zeer ernstig’ en ‘lockdown’

Als de situatie ‘zeer ernstig’ is, dan worden ‘publieke ruimtes’ in onder andere scholen ‘in ieder geval’ gesloten. In deze situatie zal volgens de routekaart alleen nog fysiek onderwijs op locatie worden gegeven in het primair en voortgezet onderwijs. Dit betekent dus dat de scholen dus openblijven, ook als het risiconiveau het hoogst is.

Op de routekaart staat ook dat in het geval van een ‘lockdown’ kan worden overwogen om de afspraken over de bovenbouw van het voortgezet onderwijs te herijken. Wat het kabinet daarmee precies bedoelt, kan niet uit de routekaart worden opgemaakt.

U kunt de routekaart downloaden:lees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht (VOS/ABB)