Protocollen en handreiking geactualiseerd

De PO-Raad heeft de protocollen voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs geactualiseerd. Ook de handreiking bij besmetting met COVID-19 is op een aantal punten gewijzigd. Je vindt de nieuwe versies op weeropschool.nl

De belangrijkste wijzigingen in het protocol zijn op de volgende punten;

  • Groepsactiviteiten: in de periode van 4 t/18 november 2020 wordt dringend geadviseerd om geen groepsactiviteiten buiten school te geven.
  • Ouderavonden: in de periode van 4 t/m 18 november 2020 wordt dringend geadviseerd om geen (ouder-)bijeenkomsten te organiseren
  • Er is een aanvulling voor zorgmedewerkers met betrekking tot de uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis:  Zie voor meer informatie de website van het RIVM.
  • De thuisblijfregels voor de leerlingen en het personeel zijn gewijzigd.

De handreiking ‘Wat te doen als bij een leerling of collega op school een besmetting met COVID-19 is vastgesteld?’ is in lijn gebracht met de protocollen. lees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht (PO raad)