Programma KIKI voor stimuleren ontwikkeling kind in gastouderopvang goed onderbouwd

KIKI is een ontwikkelingsstimuleringsprogramma voor kinderen tot 4 jaar in de gastouderopvang, gericht op een soepele overgang naar de basisschool en het voorkomen of minimaliseren van onderwijsachterstanden. De Erkenningscommissie vindt KIKI een sympathieke en praktische interventie.

KIKI bestaat uit een trainingsprogramma om de pedagogische kennis en vaardigheden van gastouders te verbeteren. Gastouders leren hoe zij een stimulerende opvoedomgeving creëren en hoe zij kinderen kunnen stimuleren in hun ontwikkeling. Onderdeel van KIKI is een kindvolgsysteem.

KIKI biedt concrete richtlijnen en activiteiten om de spraak-taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en rekenontwikkeling van kinderen te ondersteunen en te stimuleren. De activiteiten zijn verwerkt in maandthema’s die naar leeftijd zijn ingedeeld. Elke thema bestaat uit acht activiteiten. De thema’s kunnen flexibel worden ingezet. Gastouders leren de beer KIKI te gebruiken om interactie met kinderen uit te lokken en kinderen uit te dagen.

KIKI bestaat uit een basistraining van tien onderdelen. De minimale tijdsinvestering is drie dagen of zes avonden.

Samenvatting werkzame elementen

  • Training gericht op interactievaardigheden en educatieve vaardigheden van gastouders;
  • Concreet werkmateriaal met activiteiten voor kinderen en informatie voor gastouders;
  • Thema’s en activiteiten voor kinderen die aansluiten bij hun belevingswereld en interesses en die gericht zijn op diverse ontwikkelingsgebieden; rijke speelleeromgeving; structuur aan de hand van dagschema en werken met kleine groepen;
  • Monitoring van de ontwikkeling van de kinderen en op basis daarvan aanbod afstemmen;
  • Video-feedback tijdens training;
  • Certificering van trainers en gastouders

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt KIKI een sympathieke en praktische interventie. De commissie vindt dat KIKI een lichte interventie is die vooral geschikt is voor toepassing in de gastouderopvang en die TE licht is voor gebruik in kindercentra. De naam en doelgroep zijn hier nu op aangepast. Daarnaast is het werkblad aangepast in lijn met de uitkomsten van de gesprekken tussen de ontwikkelaar en de commissie. De commissie kan zien dat er werk van is gemaakt en erkent KIKI nu als goed onderbouwde interventie voor gebruik in de gastouderopvang. Er zijn nog wel wat kleine aanpassingen aan het werkblad die de commissie graag doorgevoerd ziet voordat tot publicatie van het oordeel kan worden overgegaan.

Wat betreft het onderzoek geeft de commissie aan dat de resultaten van het tevredenheidsonderzoek bij gastouders veelbelovend ogen en hoopt zij dat dit een stimulans mag vormen voor effectiviteitsonderzoek.

Bron: nji.nl

——

Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signaleringlees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht (Vakblad Vroeg)