Primair onderwijs teert fors in op reserves – PO

Het primair onderwijs heeft in 2019 een negatief financieel resultaat geboekt van ongeveer 130 miljoen euro. Dat meldt de PO-Raad op basis van jaarcijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De sectororganisatie concludeert dat er vorig jaar fors is ingeteerd op de reserves.

Op het eerste gezicht lijken de jaarcijfers positief, maar dat is volgens de PO-Raad schijn: ‘De schoolbesturen in het primair onderwijs ontvingen in 2019 geld dat pas per 1 februari 2020 kon worden uitgegeven. Als we de baten en lasten tegen elkaar wegstrepen, dan hebben schoolbesturen in het primair onderwijs gezamenlijk een negatief financieel resultaat geboekt van ongeveer 130 miljoen euro.’

Onderwijskwaliteit op peil houden

Volgens de sectororganisatie kan het goed zijn als schoolbesturen hun reserves benutten, maar de PO-Raad wijst er ook op dat op de reserves moet worden ingeteerd om de onderwijskwaliteit zoveel mogelijk op peil te houden. Dat beeld wordt volgens de werkgevers versterkt door het rapport Een verstevigd fundament voor iedereen, dat onderzoeksbureau McKinsey & Company eerder dit jaar presenteerde. Uit dat rapport blijkt dat het beschikbare geld voor het primair en voortgezet onderwijs niet voldoende is om de door politiek en samenleving gestelde ambities te realiseren.

De onderzoekers van McKinsey zien dat de resultaten van het onderwijs onder druk staan: scholen presteren minder goed en de verschillen tussen scholen worden groter. Uit hun onderzoek blijkt ook dat forse structurele investeringen van de regering nodig zijn voor beter onderwijs.

Lees meer…lees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht (VOS/ABB)