PO-Raad roept op: deel kennis over het bieden van onderwijs op afstand

Het coronavirus heeft een almaar groeiende invloed op onze samenleving. De laatste dagen is gebleken dat deze situatie ook voor het onderwijs onhoudbaar is. Veel leerlingen gaan de aankomende tijd niet naar school vanwege de gezondheidssituatie. Daarom vragen we schoolbesturen, scholen en leraren na te denken over onderwijs op afstand en hierbij ook samen te werken.

Een opgave die scholen het beste zelf met het team in de context van de school kunnen inrichten. Op de ene school zal dit makkelijker vormgegeven kunnen worden dan elders. Daarnaast begrijpen we dat niet overal op korte termijn bijvoorbeeld digitale mogelijkheden beschikbaar zijn. Scholen krijgen dan ook ruimte van het ministerie om hierover na te denken en tot plannen te komen om het onderwijs anders te organiseren waar nodig.

Wij willen als PO-Raad, in nauwe samenwerking met andere onderwijssectoren en het ministerie, bekijken welke rol wij kunnen spelen bij het faciliteren van het anders organiseren van onderwijs. Bijvoorbeeld door het onderwijs thuis te organiseren. We roepen scholen ook op leraren hier nauw bij te betrekken. Er zit enorm veel educatieve kennis en creativiteit in de sector. De PO-Raad gaat samen met het ministerie en de leermiddelensector bekijken op welke manier we de scholen hierin zo goed mogelijk kunnen faciliteren.

Wij willen alle kennis, ideeën, oplossingsrichtingen en interventies breed in onze sector delen. Zodat scholen van elkaar kunnen leren en niet zelf het wiel uit hoeven te vinden. Alle onderwijsprofessionals en belanghebbenden kunnen hieronder hun suggestie kwijt. lees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht (PO raad)