‘Pabo’s moeten honderden potentiële leerkrachten extra verwelkomen’

Basisonderwijs

16.10.20

‘Pabo’s doen er goed aan hun capaciteit op te schalen, om de komende jaren honderden potentiële leerkrachten extra te kunnen verwelkomen.’ Dat schrijft Martijn van Leerdam, voorzitter medezeggenschapsraad van de Ichthusschool, in deze lezersbrief.

Deel bericht

(advertentie)

15.10.20

Als het vanwege gezondheidsoverwegingen écht niet anders kan, dan gaan landelijk de scholen weer dicht. Dat zegt onderwijsminister Arie Slob. Nu gebeurt het al dat een enkele school dicht moet als de GGD dat adviseert na een uitbraak, maar een landelijke sluiting is in het uiterste geval mogelijk.

Deel bericht

15.10.20

Europese experts op het gebied van onderwijs en de arbeidsmarkt beschouwen de kwaliteit en doeltreffendheid van onderwijs in digitale vaardigheden als vaak gebrekkig en ongelijk, blijkt uit onderzoek.
Het bericht Onderzoek: onderwijs digitale geletterdheid is vaak gebrekkig en ongelijk verscheen eer…

Deel bericht

15.10.20

Het ministerie van OCW en onderwijsveld hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluiting in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs vanwege het coronavirus landelijk te registreren. Hiervoor is per 15 oktober een meldpunt ingericht binnen het Internet Schooldossier op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Deel bericht

14.10.20

De coronacrisis kan een negatief effect hebben op de financiële positie van de schoolbesturen. Dat vrezen de onderwijsminister Ingrid van Engelshoven en Arie Slob, zo melden ze in een brief aan de Tweede Kamer..

Deel bericht

14.10.20

Ingezonden mededeling – Wil je graag filosoferen met kinderen, maar weet je niet hoe te beginnen? Een muzikante en ervaren gastdocent ontwikkelde vijf filosofische videolessen. Ze zijn volledig corona-proof: via het digibord krijgt de klas bezoek van muzikant Floor Wittink en kinderfilosoof Fabien van der Ham. In een video van 8 minuten geven zij de filosofieles een vliegende start.

Deel bericht

14.10.20

Gingen bij de eerste coronagolf de scholen twee maanden dicht, nu de tweede golf steeds hoger wordt, is daar geen sprake van. Tot verbazing van Ginny Mooy van het Red Team, een groep wetenschappers die de overheid kritisch volgt ween al langer pleit voor duidelijkere en strengere maatregelen bij te veel besmettingen.

Deel bericht

13.10.20

De voorrangsregeling voor onderwijspersoneel bij het testen is nog niet overal goed en is niet beschikbaar voor medewerkers in de kinderopvang en het mbo.

Deel bericht

13.10.20

De website primaironderwijsincijfers.nl is geüpdatet. De grafieken zijn niet alleen aangevuld met actuele data, enkele grafieken hebben ook een nieuwe weergave én er is een nieuw onderdeel toegevoegd: leerlingprognoses.

Deel bericht

13.10.20

Op de Routekaart coronamaatregelen die het kabinet heeft opgesteld, staat dat de scholen voor primair en voortgezet onderwijs in principe openblijven, ook als de situatie ‘zeer ernstig’ is. De routekaart kent vier risiconiveaus, die oplopen van ‘waakzaam’ via ‘zorgelijk…

Deel bericht

13.10.20

Scholen kunnen bij de provincie aankloppen om een eenmalige specifieke uitkering aan te vragen die helpt hun gebouwen te verduurzamen. Deze regeling geldt voor schoolbesturen…

Deel bericht

13.10.20

Ook in de Langstraat moeten scholen ventileren tegen corona. Maar wat als je geen automatische luchtverversing hebt? Hoe voorkom je als schoolbestuur dat de kinderen zitten te vernikkelen van de kou? Lukt dat een beetje?

Deel bericht

13.10.20

Qrabbl uit Eindhoven levert creatieve invallers voor het basisonderwijs. Stichting Openbare Basisscholen Helmond is een samenwerking met de jonge organisatie aangegaan.

Deel bericht

13.10.20

Leerlingen met de hoogste Cito-scores halen significant vaker het vwo in zes jaar als ze naar een basisschool met een plusklas zijn gegaan. Voor desbetreffende leerlingen is de kans om onvertraagd het vwo te halen zo’n zes procentpunt groter op een gemiddelde kans van ruim 70 procent voor leerlingen met de hoogste Cito-scores.

Deel bericht

13.10.20

Meer dan een miljoen kinderen krijgen bijles of begeleiding bij hun huiswerk. Op school, of een van de vele particuliere instituten die Nederland rijk is. ,,Thuis kunnen ze niet helpen of begin ik er steeds niet aan.”

Deel bericht

13.10.20

De bouwhoek, de huishoek, de letterhoek… Allemaal bekend. Nieuw is de Kwink-hoek! Speciaal gericht op het sociaal-emotioneel leren van kinderen in de onderbouw. Ook geschikt voor scholen die (nog) geen abonnement hebben op Kwink.

Deel bericht

13.10.20

Om te zorgen dat de centrale eindexamens op middelbare scholen komend jaar wel door kunnen gaan, moeten de examens worden uitgespreid over de maanden mei en juni en mogelijk ook juli. Volgens regeringspartij D66 moet Onderwijsminister Arie Slob daar nu al alle voorbereidingen voor treffen. In de strijd tegen het lerarentekort wil de PvdA dat de lerarenopleiding gratis wordt.

Deel bericht

13.10.20

Jongeren moeten weer goed kunnen lezen als ze van school komen en docenten hebben meer kennis nodig over hoe ze kinderen met plezier aan het lezen krijgen. Met een leesoffensief slaan onderwijs, bibliotheken en leesorganisaties de handen ineen om laaggeletterdheid terug te dringen.

Deel bericht

13.10.20

De verduurzaming van schoolgebouwen gaat te langzaam. In dit tempo duurt het bijna twee keer zo lang als de bedoeling is voor de doelstellingen uit het Klimaatakkoord zijn behaald, stellen de PO-Raad, de VO-raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in een rapport.

Deel bericht

12.10.20

Op deze themapagina vind je de handreiking schooladvisering. Actuele inzichten uit wetenschap en praktijk komen hierin samen en vormen een praktisch document voor leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders.
Ook vind je er inspirerende praktijkvoorbeelden van scholen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de handreiking.

Deel bericht

12.10.20

Het sponsorconvenant voor het po en vo is vernieuwd. De afspraken in het sponsorconvenant zijn er om scholen te helpen bij het nemen van zorgvuldige en transparante beslissingen bij het aangaan van sponsorovereenkomsten. Om scholen hierbij verder te ondersteunen hebben het ministerie van OCW, onderwijsorganisaties en belangenorganisaties een factsheet sponsoring ontwikkeld met een checklist.

Deel bericht


lees verder …

KLIK HIER voor de bron van dit bericht  (Onderwijs Nieuws Dienst)