Oproep aan politiek om door te pakken met curriculum.nu – PO/VO

VOS/ABB doet met 53 onderwijs- en maatschappelijke organisaties een oproep aan de politiek om door te pakken met curriculum.nu.

In een brief aan onderwijsminister Arie Slob en de Tweede Kamer staat dat met de inbreng vanuit het onderwijs meer dan ooit recht wordt gedaan aan het principe van eigenaarschap. ‘De opbrengsten reflecteren de door u meegegeven uitgangspunten, zoals doorlopende leerlijnen, actualisering van de leerstof, samenhang tussen vakgebieden en oog voor wisselwerking met de samenleving.’

De afzenders benadrukken dat curriculum.nu een goede basis is om de kerndoelen en eindtermen van het basis- en voortgezet onderwijs te actualiseren. ‘Moderne kerndoelen en eindtermen die enerzijds richting geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen en die anderzijds leraren en schoolleiders voldoende ruimte en inspiratie bieden om het onderwijs toe te snijden op de eigen leerlingen, de eigen school en de eigen maatschappelijke omgeving.’

‘Als vertegenwoordigers van een brede coalitie van onderwijs- en maatschappelijke organisaties vragen wij u om dit proces niet te laten stokken, maar voortvarend door te zetten’, zo luidt de oproep aan de politiek. ‘Geef leraren en schoolleiders het vertrouwen dat ze verdienen en leerlingen het onderwijs dat ze voorbereidt op de wereld van morgen. Niet alleen leerlingen en leraren in het funderend onderwijs, ook het vervolgonderwijs en de Nederlandse samenleving als geheel zijn gebaat bij eigentijds onderwijs.’

Download de brieflees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht (VOS/ABB)