Online spreekuur over afstandsonderwijs

Onderwijsadviesbureaus verenigd in EDventure houden woensdag een gratis online spreekuur over afstandsonderwijs.

Het spreekuur is woensdagochtend van 9 tot 10 uur. Het is onderdeel van een noodpakket waarmee schoolbesturen, schoolteams en leerkrachten direct en laagdrempelig aan de slag kunnen.

EDventure is samen met VOS/ABB initiatiefnemer van de alliantie afstandsonderwijs. Deze alliantie wordt mede ondersteund door de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Doel van de samenwerking is dat er ook in tijden van corona goed onderwijs moet zijn voor álle leerlingen. Dat past bij de uitgangspunten van het openbaar onderwijs.

Lees meer…lees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht (VOS/ABB)