Onderzoekscall: samenwerking in het opleiden van leraren

Sinds enkele decennia werken scholen en lerarenopleidingen steeds meer samen bij de vormgeving en uitvoering van het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren. Dit onder de noemers ‘Educatief partnerschap’, ‘Opleiden in de school’ of ‘Samen opleiden’. De diversiteit in de wijze waarop die samenwerking gestalte krijgt is echter groot, zowel tussen als binnen de sectoren (po, vo en mbo). Dit meldt NRO.
lees verder …

KLIK HIER voor de bron van dit bericht  (Nationale Onderwijs Gids)