Ondersteuning bij les op afstand

Op veel plekken wordt op dit moment gewerkt aan het geven van lessen op afstand om zo het leerproces zoveel mogelijk door te laten gaan. In dit bericht vind je een overzicht van initiatieven die lopen om dit proces te ondersteunen.

Informatievoorziening

Voor het vinden en delen van informatie en tips voor bestuurders, schoolleiders en leraren verwijzen we naar de volgende kanalen:

  • FAQ van de Rijksoverheid voor onderwijs-gerelateerde vragen en antwoorden. Deze lijst wordt regelmatig geüpdatet.
  • Op www.lesopafstand.nl vind je tips en informatie over hoe je lesgeven op afstand kan vormgeven. Ook lees je hier welke extra ondersteuning leveranciers nu bieden en hoe je als school veilig en AVG-proof om kunt gaan met het grote aanbod op dit moment. De kennis wordt vanuit Kennisnet en Wikiwijs gedeeld op basis van gezamenlijk overleg tussen het werkveld en OCW.    
  • www.edualdo.nl is de plek waar leraren elkaar online kunnen ontmoeten. Hier worden vragen en antwoorden met elkaar gedeeld over onder andere lesgeven op afstand.
  • Inspirerende voorbeelden van hoe andere leraren dit aanpakken zijn de komende tijd te vinden op de website www.leraar.nl.
  • We onderzoeken of er behoefte is aan een plek op poraad.nl waar bestuurders elkaar kunnen vinden voor het delen van vragen, antwoorden en goede voorbeelden.

Wat doet de PO-Raad?

Er is een belteam opgestart om bij bestuurders vragen, behoeften en goede voorbeelden op te halen. Deze input vertalen we naar informatievoorziening en meer structurele ondersteuning. Hierbij gaan we zoveel mogelijk uit van wat er nu al is aan infrastructuur en middelen en hoe deze verbeterd kunnen worden. Zo hebben we hier ook op de lange termijn profijt van. We werken samen met het Ministerie van OCW, de VO-raad en Kennisnet aan de onderstaande punten:

  • Infrastructuur: voldoende servercapaciteit en beschikbaarheid devices voor leerlingen en leraren;
  • Leermiddelen: afspraken met uitgeverijen over beschikbaarheid en licenties en leermiddelen.  
  • Ondersteuning scholen en leraren: rondom ICT-bekwaamheid, didactiek en kennisdeling van goede werkwijzen en voorbeelden.

Licenties en aanbiedingen van educatieve uitgeverijen

Educatieve uitgeverijen hebben aangegeven om licenties – als aanvulling op de gebruikte lesmethode – kosteloos beschikbaar te stellen om zo scholen te ondersteunen bij het geven van les op afstand. We zien dat scholen op dit moment veel aanbiedingen van educatieve uitgeverijen ontvangen die gericht zijn op les op afstand. Wij adviseren om hier zorgvuldige afwegingen in te maken. Laat leerlingen zoveel mogelijk gebruik maken van al beschikbare digitale leermiddelen en oefenprogramma’s. Geef waar mogelijk instructies via de elektronische leeromgeving. Wordt al een platform gebruikt, benut dan de mogelijkheden die de huidige leverancier biedt optimaal.

Mocht je contact willen met ons belteam of heb je een goed voorbeeld dan kun je een e-mail sturen naar beleidsadviseur Stijn Temmen.lees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht (PO raad)