Naar inclusiever onderwijs lukt alleen als leraren dat zien zitten – PO/VO

De beweging van passend naar inclusiever onderwijs kan alleen slagen als daar voldoende draagvlak voor is onder leraren. Dat meldt een groep wetenschappers die sinds de invoering in 2014 passend onderwijs onderzoekt.

In de Volkskrant gaan zij in op de maatregelen die onderwijsminister Arie Slob wil nemen om van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs te gaan. ‘Dat is ambitieuzer dan passend onderwijs’, zo benadrukt de groep wetenschappers. ‘Deze maatregelen doen weinig om de onbegrensdheid van passend onderwijs beter in toom te houden.’

Met de ambitie van inclusiever onderwijs, gaan volgens hen de verwachtingen alleen maar verder omhoog. ‘Dit gaat de scepsis onder leraren niet verdrijven. En zonder leraren gaat het niet.’

Lees meer…lees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht (VOS/ABB)