Motie: Meer aandacht nodig voor leraren burgerschapsonderwijs – PO/VO

De Tweede Kamerleden Michel Rog (CDA) en Eppo Bruins (ChristenUnie) hebben een motie ingediend voor meer aandacht voor leraren binnen het domein burgerschapsonderwijs. 

Hun motie volgt op een open brief die onder andere VOS/ABB onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd in verband met de bespreking van het wetsvoorstel voor de verduidelijking van de burgerschapsopdracht voor het onderwijs.

In hun motie roepen Rog en Bruins het kabinet op ‘het onderwijs structureel te faciliteren in het professionaliseren, opleiden en ondersteunen van leraren binnen het domein burgerschapsonderwijs’. Ze roepen ook op om daarbij VOS/ABB en de overige profielorganisaties bij te betrekken.lees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht (VOS/ABB)