‘Minimumpercentage lumpsum voor personeel slecht plan’ – PO/VO

Het is geen goed idee om schoolbesturen te dwingen een minimumpercentage van de lumpsum te besteden aan personeel en ondersteuning. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in reactie op een plan van D66 en SP.

Op basis van onderzoek door bureau McKinsey, benadrukt Slob dat de variatie in scholen en bekostiging groot is. Dit maakt het volgens hem lastig om een minimumpercentage voor te schrijven. Wel is het volgens hem goed voor schoolbesturen om hun uitgaven aan personeel en ondersteuning te vergelijken met die van andere besturen.

De minister wijst er verder op dat uit gesprekken met bestuurders blijkt dat personele kosten de laatste post zijn waarop zij in het geval van een bezuiniging op zouden korten. ‘Ook bij de vraag wat men zou doen met 10% meer budget, antwoordt men dat het aannemen van onderwijzend personeel dan prioriteit heeft’, aldus de minister.

Bovendien noemt hij de conclusie van McKinsey dat scholen sinds 2006 meer geld uitgeven aan personeel. ‘Driekwart van deze stijging zit in hogere salarissen, die in die periode ook harder zijn gestegen dan de cao-lonen.’, aldus Slob.

In reactie op het plan van D66 en SP meldt hij dat het positieve effect van een minimumpercentage nihil zou zijn. Het zou zelfs averechts kunnen uitwerken: ‘Een potentieel pervers gedragseffect ervan kan (…) zijn dat schoolbesturen een minimumpercentage als norm gaan zien en hun uitgaven navenant verlagen.’

Lees meer…lees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht (VOS/ABB)