Mentor: ook online dichtbij leerlingen staan

Als mentor heb je een belangrijke rol in de begeleiding van leerlingen, om hen te stimuleren in hun ontwikkeling en te motiveren om te leren. Ook bij onderwijs op afstand is dat natuurlijk belangrijk. Maar hoe doe je dat? Leerlingen geruststellen en structuur bieden is belangrijk, vindt Desiree Berendsen, leraar en mentor op het Corderius College. Lees meer over haar ervaring en de tips van leraren Jasper Rijpma en Maarten Ombre.

Leraar geeft leerlingen via online bellen les

Desiree Berendsen, leraar filosofie en mentor op het Corderius College in Amersfoort, heeft elke dag op een vast moment online contact met haar mentorklas (6vwo). De klas van 16 leerlingen heeft ze in vieren gedeeld.
‘Elke ochtend heb ik contact met een groepje van vier leerlingen. Het vaste kwartiertje in de ochtend vinden ze allemaal fijn. Ik heb het idee om dit te blijven doen als straks de scholen weer open zijn.’

Leren omgaan met onzekerheid

Toen het onzeker was of eindexamens zouden doorgaan, gingen de gesprekken daar natuurlijk vaak over. Ook op nieuws over de slaag- of herkansingsregelingen werd met spanning gewacht. ‘Omgaan met onzekerheid, twijfels bespreken en leerlingen geruststellen, dat is belangrijk in je rol als mentor. Het is goed om onzekerheid te delen, te benoemen dat het normaal is dat je gevoelens van boosheid of verdriet hebt.’

Meer interactieve online opdrachten

Leerlingen missen het onderlinge contact en de interactie. Ook van collega-mentoren krijgt Berendsen die signalen: ‘Daarom is het belangrijk dat leraren ook interactieve online opdrachten geven, zodat leerlingen elkaar kunnen spreken en samenwerken.’

Benut netwerk voor LOB-vragen

Leerlingen in de eindexamenklassen hebben zich vrijwel allemaal al voor een vervolgopleiding aangemeld, maar voor leerlingen in de pre-examenklas is het moeilijk: er zijn natuurlijk geen open dagen. ‘Je kunt online niet de sfeer proeven van een opleiding; ik adviseer leerlingen daarom om in hun eigen netwerk rond te vragen, bij eigen familie of bij die van andere leerlingen’, zegt Berendsen.

Burgerschap ook online stimuleren

Jasper Rijpma, leraar geschiedenis op het Hyperion Lyceum en Maarten Ombre, leraar geschiedenis op het Herbert Vissers College, maakten een vlogserie over didactische principes voor onderwijs op afstand. Hun tips voor mentoren zijn:

  • Vraag leerlingen zorgzaam te zijn voor elkaar: ze kunnen hun zorgen over een medeleerling met de mentor bespreken
  • Zorg voor creatieve en leuk werkvormen die bijdragen aan een goed groepsgevoel, zoals samen een lied maken of online highfives uitdelen
  • Moedig leerlingen aan om ook in de anderhalfmetersamenleving maatschappelijke activiteiten op te pakken

Bekijk de video hieronder.

Meer weten?


lees verder …

KLIK HIER voor de bron van dit bericht  (leraar24.nl)