Meer kinderen met TOS naar logopedist

De meeste kinderen die bij de logopedist komen hebben een taalontwikkelingsstoornis of articulatiestoornis. Het aandeel kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is toegenomen in de afgelopen jaren, terwijl het aandeel met een articulatiestoornis is afgenomen. Dit blijkt uit de jaar- en trendcijfers van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, zo meldt Nivel. 
lees verder …

KLIK HIER voor de bron van dit bericht  (Nationale Onderwijs Gids)