Lezen gaat achteruit, wiskunde en natuurwetenschappen blijven gelijk – VO

De leesvaardigheid van de Nederlandse 15-jarigen is gedaald ten opzichte van 2015, maar het niveau van wiskunde en natuurwetenschappen is gelijk gebleven. Dat is een van de conclusies in het rapport PISA-2018.

In PISA-2015 was het net andersom: toen was de conclusie dat het gemiddelde niveau van wiskunde en natuurwetenschappen was gedaald ten opzichte van 2012, terwijl leesvaardigheid destijds op een gelijkwaardig niveau bleef. Van alle 77 landen die aan PISA-2018 hebben deelgenomen, hebben 23 landen een hogere gemiddelde score voor leesvaardigheid behaald dan Nederland. Voor wiskunde scoren zes landen significant hoger en voor natuurwetenschappen elf landen.

Opmerkelijk is de afname in leesvaardigheid in Nederland in 2018 niet is terug te zien in de gemiddelde score van landen die zijn aangesloten bij de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en ook niet in de gemiddelde score van de 15 deelnemende landen binnen de Europese Unie (EU).

Wiskunde: Nederland aan kop in EU!

Als wordt gekeken naar wiskunde, dan valt op dat Nederlandse 15-jarigen in PISA-2018 gemiddeld de hoogste score halen van alle leerlingen in de deelnemende EU-landen. Van de 35 OESO-landen scoren enkel de Japanse leerlingen hoger dan de Nederlandse leerlingen.

Wat betreft natuurwetenschappen heeft van de deelnemende EU-landen alleen Finland beter dan Nederland gepresteerd. Het aantal OESO-landen dat in natuurwetenschappen hoger scoort dan Nederland is sinds 2006 toegenomen van twee naar zes.

Lees meer…lees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht (VOS/ABB)