Leraren basis- en voorgezet onderwijs en mbo kunnen onderzoeksbeurs aanvragen

Het NRO stelt in november drie beurzen open voor leraren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Hiermee kunnen leraren zich verder verdiepen door onderzoek te doen naar een vakdidactisch of ander onderwerp. Op 25 november vindt een online voorlichtingsbijeenkomst over lerarenbeurzen plaats. Dit meldt het NRO.
lees verder …

KLIK HIER voor de bron van dit bericht  (Nationale Onderwijs Gids)