Leerling ervaart meer discriminatie in onderwijs

Nieuws uit het jeugdveld

15 procent van de Nederlandse studenten en scholieren zegt in 2018 discriminatie te hebben ervaren in het onderwijs. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau in het rapport Ervaren discriminatie in Nederland.

Bij een eerder onderzoek van het SCP in 2013 meldde nog 8 procent van de leerlingen zich gediscrimineerd te hebben gevoeld.

Met name studenten en scholieren met een migratieachtergrond en LHB-leerlingen ervaren relatief veel discriminatie in het onderwijs. Zo zegt meer dan de helft van de Turks-, Marokkaans-, Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse studenten en scholieren discriminatie te hebben ervaren. Van de LHB-leerlingen voelde 54 procent zich gediscrimineerd in het onderwijs. Dat is twee keer zo veel als heteroseksuele leerlingen.

Tussen de 2 en 3 procent van alle scholieren en studenten in Nederland meldt gestopt te zijn met hun opleiding als gevolg van discriminatie. Onder LHB-studenten en scholieren is het aandeel dat wegens discriminatie is gestopt zelfs 8 procent.

Bron: SCP

Meer informatie

class=”linkList”>

lees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht  (NJI.nl)