Laptops aanvragen voor onderwijs op afstand – PO/VO

Schoolbesturen kunnen een aanvraag indienen voor laptops om ook leerlingen die daar nu nog niet over beschikken onderwijs op afstand te bieden. 

Om deze leerlingen te helpen heeft het ministerie van OCW de vereniging SIVON gevraagd laptops aan te schaffen voor scholen. Zo kan in de coronacrisis het onderwijs voor alle leerlingen doorgaan.

Schoolbesturen kunnen aanvragen indienen. Daar is wel de voorwaarde aan verbonden dat het onmogelijk is gebleken om via bestaande regelingen laptops te verkrijgen.

Lees meer…lees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht (VOS/ABB)