Langer de tijd voor herwaarderen OOP- en directiefuncties – PO

De sociale partners hebben met elkaar afgesproken dat het actualiseren en herwaarderen van OOP- en directiefuncties langer mag duren nu we te maken hebben met de coronacrisis. Dat meldt de PO-Raad.

Het actualiseren en herwaarderen van ondersteunde functies en directiefuncties vloeit voort uit de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Als deadline is 1 augustus 2020 genoemd. Als deze deadline vanwege de coronacrisis niet haalbaar is, kunnen schoolbesturen wat langer de tijd nemen, zo staat in dit bericht van de sectororganisatie.lees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht (VOS/ABB)