Kinderen met een handicap hebben minder vrienden

Nieuws uit het jeugdveld

Kinderen met een handicap krijgen betere specialistische zorg, maar doen nog steeds veel minder mee in de samenleving dan hun leeftijdgenoten. Dat concludeert de stichting het Gehandicapte Kind uit onderzoek ter gelegenheid van haar 70-jarig bestaan.

Kinderen met een handicap die naar het speciaal onderwijs gaan, hebben weinig vrienden. Bijna de helft heeft op school geen of maar één vriend. En 85 procent heeft geen vrienden in de buurt, terwijl kinderen met een handicap in het reguliere basisonderwijs die wel hebben.

Voor kinderen met een handicap is het ook moeilijker om in hun vrije tijd vrienden te maken. Negen op de tien speelplekken zijn niet voor hen toegankelijk. Voor sporten kunnen kinderen met een handicap meestal niet in hun eigen omgeving terecht.

Stichting het Gehandicapte Kind noemt het schokkend dat de ruim honderdduizend kinderen met een handicap in Nederland nog steeds in een isolement leven, ondanks het streven naar inclusie.

‘Ontzettend goed dat het Gehandicapte Kind hier aandacht voor vraagt’, vindt Joanne van den Eijnden van het NJi. ‘Sociale contacten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, ook als ze een handicap hebben. We zijn tegenwoordig erg bezig met specialistische zorg voor deze kinderen, maar vergeten vaak dat zij daardoor meestal niet in hun eigen buurt kunnen spelen of sporten. Daar zou iedereen in de omgeving van deze kinderen meer alert op moeten zijn.’

Bron: Het Gehandicapte Kind

Meer informatielees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht  (NJI.nl)