Kinderen angstig en somber door coronamaatregelen

Nieuws uit het jeugdveld

Nederlandse kinderen voelen zich door de coronamaatregelen minder gezond en hebben vaker last van angst en somberheid. Dat blijkt uit onderzoek onder circa 1.000 kinderen van 8 tot 18 jaar dat het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC uitvoerde tijdens de eerste lockdown.

De voorlopige resultaten laten zien dat de kinderen en jongeren zich, vergeleken met 2018, minder gezond voelen en minder contact hebben met leeftijdgenoten. 5 procent meer kinderen hebben slaapproblemen en 7 procent meer kinderen ervaren boosheid. Daarnaast hebben 10 procent meer kinderen last van somberheid en liefst 15 procent meer kinderen angstklachten. Het aantal kinderen en jongeren met angstklachten die zo ernstig zijn dat er op zijn minst hulp aangeboden zou moeten worden, verdubbelde van 8 naar 16 procent.

Gezinssamenstelling beïnvloedt gevolgen

Op de vraag ‘Hoe zijn alle coronaregels voor jou?’ zegt 90 procent van de kinderen en jongeren dat het hun welbevinden negatief beïnvloedt. Een coronabesmetting in de eigen familie of bij vrienden blijkt een belangrijke voorspeller voor de toename van vooral angst en somberheid. Ook zijn kinderen banger dat een of beide ouders werkloos worden. De gezinssamenstelling is bepalend: hoe meer kinderen er zijn in een gezin, des te meer boosheid en frustratie ervaren zij. Kinderen uit een eenoudergezin hebben meer slaapproblemen en angstklachten.

Mentale gezondheid gezamenlijke prioriteit

Arne Popma, kinder- en jeugdpsychiater van het Amsterdam UMC, riep naar aanleiding van het onderzoek in het tv-programma Buitenhof op om van de mentale gezondheid van kinderen en jongeren een gezamenlijke maatschappelijke prioriteit te maken. ‘Thuis, op school, op de sportclub én met alle jeugdprofessionals. We kunnen veerkracht van kinderen en gezinnen vergroten en zo voorkomen dat klachten erger worden in ernst en aantal.’

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft samen met Zorg voor de Jeugd adviezen opgesteld voor professionals, ouders en beleidsmakers. Deze adviezen zijn erop gericht dat jongeren zich zo veerkrachtig mogelijk blijven ontwikkelen. Daarvoor is het nodig om samen met kinderen en jongeren te zoeken naar praktische oplossingen om sociale behoeften te vervullen én besmetting te voorkomen.

Bron: Amsterdam UMC; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatielees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht  (NJI.nl)