Inspecties: doorbraak in jeugdbescherming nú nodig

Voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel is het nodig dat er nu actie komt. Het gaat om kwetsbare kinderen waarvan de (kinder)rechter vaststelt dat het niet goed met ze gaat doordat ze bijvoorbeeld verwaarloosd of mishandeld worden of doordat ze strafbare feiten plegen. Er zijn door de jeugdbeschermingsinstellingen tot nu toe te weinig verbeteringen op gang gezet voor kinderen die nu een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel nodig hebben en nog geen hulp krijgen. Een actiegerichte aanpak is nodig om deze groep kinderen tijdig passende hulp te kunnen bieden. Dit melden de inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid. 
lees verder …

KLIK HIER voor de bron van dit bericht  (Nationale Onderwijs Gids)