Handleiding voor pleegzorgbegeleiding vernieuwd

Nieuws van het NJi

De methodiekhandleiding ‘Pleegzorg begeleiden is een vak!’ is vernieuwd. In de nieuwe versie is er meer aandacht voor eigen kinderen van pleegouders en zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten, ontwikkelingen in het veld en aanpassingen in wetgeving toegevoegd. De methodiekhandleiding is nu ook digitaal beschikbaar.

De handleiding ondersteunt pleegzorgbegeleiders bij de begeleiding van pleegkinderen, hun ouders en pleeggezinnen tijdens alle belangrijke fasen van het pleegzorgproces. De eerste versie van de methodiekhandleiding is in 2017 gemaakt door PI Research en het Nederlands Jeugdinstituut.

De methodiekhandleiding voorziet in de behoefte van pleegzorgorganisaties om te werken met kennis over ‘wat werkt’. De inhoud bestaat zoveel mogelijk uit bestaande werkwijzen, technieken en hulpmiddelen en past binnen landelijke kaders zoals de Jeugdwet, de Richtlijn Pleegzorg en de beroepscodes van beroepsverenigingen. Bijna alle pleegzorgorganisaties in Nederland hebben de methodiekhandleiding in gebruik genomen. Gebruikers van de methodiek hebben verbeterpunten meegegeven en meegelezen om de handleiding actueel te maken.

Een project bij het NJi over eigen kinderen van pleegouders was de directe aanleiding voor het aanpassen van de methodiek. Zo bleek dat het goed is om vaker over pleeggezinnen te spreken in plaats van over pleegouders. En bij het vertrek van een pleegkind is aandacht nodig voor de emoties van eigen kinderen in het pleeggezin.

Dinsdag 3 november is er tijdens de Week van de Pleegzorg een online koffiesessie over de handleiding. Deelnemers krijgen tips voor gebruik van de methodiekhandleiding en informatie over de belangrijkste aanpassingen van de handleiding.

De methodiekhandleiding is gefinancierd door Kinderpostzegels.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatielees verder …KLIK HIER voor de bron van dit bericht  (NJI.nl)