‘Geef leraar voorrang bij coronavaccinatie’

Basisonderwijs

04.11.20

Leraren moeten in de eerste groep komen die gevaccineerd wordt tegen corona, net als personeel in de kinderopvang. Deze oproep doet regeringspartij D66 vandaag aan het kabinet.

Deel bericht

(advertentie)

03.11.20

Is jouw school toe aan een (nieuwe) methode waarmee je schoolbreed werkt aan een sociaal veilige school? Wil je verstorend gedrag, waaronder pesten, voorkomen? Doe dan mee! Je krijgt te zien hoe Kwink, dé online-methode werk.

Deel bericht

03.11.20

Scholen kunnen via een stimuleringsregeling tot 5000 euro krijgen om aandacht te besteden aan gezonde relaties en seksualiteit. Aanvragen kunnen via Mijngezondeschool.nl worden ingediend tot en met 16 november.

Deel bericht

03.11.20

Het aantal positieve coronatests in Nederland stijgt al maanden. De scholen in het basis- en voortgezet onderwijs blijven open, terwijl ze tijdens de eerste golf enkele maanden dicht moesten blijven. Daarnaast krijgen nu alle leerlingen vijf dagen per week les op locatie. Vijf vragen over de rol van het onderwijs in het aantal coronabesmettingen.

Deel bericht

02.11.20

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven denkt dat het in het basisonderwijs beter is gesteld met de aandacht voor seksuele diversiteit dan kenniscentrum Rutgers stelt.

Deel bericht

01.11.20

Veel kinderen maken zich zorgen over het coronavirus en dan vooral omdat ze bang zijn dat hun ouders of opa of oma besmet raken. Dat blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau No Ties heeft gedaan in opdracht van het NOS Jeugdjournaal onder kinderen tussen de 9 en 12 jaar.

Deel bericht

01.11.20

Mensen kunnen tekst beter onthouden op muziek, zo blijkt uit onderzoek van de gepromoveerde leerkracht Yke Schotanus. Vooral het talenonderwijs kan hiervan profiteren. “Het maakt het leren makkelijker én leuker”, aldus Schotanus, die zelf ook muziek gebruikt in het klaslokaal.

Deel bericht

31.10.20

IVN Natuureducatie neemt vanaf 29 oktober de Natuurschool over, de organisatie die al 30 jaar kinderen de natuur laat beleven met schoolreisjes en excursies in Noordwijk en Lauwersoog. Met deze overname wordt de continuïteit van de Natuurschool gewaarborgd en kan IVN nog meer kinderen de natuur laten beleven.

Deel bericht

29.10.20

CNV Onderwijs heeft met de PO-Raad en de andere vakbonden afgesproken de cao primair onderwijs met twee maanden te verlengen. Onderdeel van deze verlenging is een eenmalige extra toelage van 0,7 procent van het bruto jaarsalaris in 2020 op de loonstrook in december.

Deel bericht

29.10.20

‘Ik vind filosoferen leuk, want nu gaat het eens niet over wat de juf of meester vindt, maar wat wij vinden,’ aldus Sajad. Dat alleen al is een reden om te gaan filosoferen met kinderen. Maar hoe pak je dat aan? Met het gratis kennismakingspakket van Filosovaardig ontvang je handige tips en tools.

Deel bericht

29.10.20

De helft van alle leraren maakt zich zorgen over de kansenongelijkheid van hun leerlingen. Schoolleiders en leraren zien dat het afstandsonderwijs vooral kansarme leerlingen treft. Tegelijkertijd maakte de corona-crisis voor hen inzichtelijker welke leerlingen opgroeien in een minder kansrijke omgeving.

Deel bericht

29.10.20

Ruim de helft van de ouders zou graag zien dat de kinderopvang en het basisonderwijs nog beter op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld door opvang en onderwijs in hetzelfde gebouw te organiseren. Verder denken zij dat ook winst te behalen valt door de financiering van de dagopvang en buitenschoolse opvan…

Deel bericht

29.10.20

Drieduizend euro ouderbijdrage, driehonderd kilometer per dag reizen naar een basisschool of je baan opzeggen omdat je kind thuiszit: sommige ouders zijn wanhopig op zoek naar passend onderwijs voor hun hoogbegaafde kinderen. Binnenkort spannen ze een rechtszaak aan bij het College voor de Rechten van de Mens.

Deel bericht

28.10.20

Als de scholen opeblijven, neemt het dagelijks aantal opnames van coronapatiënten op de intensice care-afdelingen van de ziekenhuizen minder snel af dan wanneer de scholen dichtgaan. Dat blijkt uit doorrekeningen van het RIVM.

Deel bericht

28.10.20

De Twee Kamer heeft een motie aangenomen om het huidige budget voor bewegingsonderwijs vanuit de prestatiebox beschikbaar te stellen voor innovatieve plannen op het gebied van bewegingsonderwijs.

Deel bericht

28.10.20

Een meerderheid in de Tweede Kamer is het ermee eens dat de pabo’s hun onderwijs alvast moeten afstemmen op de komende curriculumherziening.

Deel bericht

28.10.20

Google komt met een verbod op advertenties met afbeeldingen van Zwarte Piet. Ook roetveegpiet, die wordt gezien als alternatief voor Zwarte Piet, wordt in de ban gedaan.

Deel bericht

28.10.20

Urenlang naar een scherm kijken, niet meer naar buiten willen of zelfs een verslaving ontwikkelen. Gamen wordt door veel ouders als iets negatiefs gezien. Maar het hoeft niet slecht te zijn, zegt gedragspsycholoog Geert Verheijen.

Deel bericht

28.10.20

De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is geen geringe. Spannend voor zowel ouder als leerling. Daarom nemen de scholenmarkt en de open dagen van het voortgezet onderwijs een belangrijke plaats in op de agenda van leerlingen van groep 8.

Deel bericht

27.10.20

Met ontzetting en afschuw hebben de besturen die aangesloten zijn bij Verus, de VO-raad, de PO-Raad, VOS/ABB, VGS, VBS en ISBO kennisgenomen van de onthoofding van de Franse docent en collega Samuel Paty. Zijn inzet voor en zijn geloof in de democratische rechtsstaat heeft hij met de dood moeten bek…

Deel bericht

27.10.20

Alle basisscholen in Gelderland krijgen een lespakket met daarin een stripboek over de geschiedenis van de provincie. Volgens de makers van het lespakket weten kinderen te weinig over de geschiedenis van hun provincie. Met het stripboek hopen ze daar verandering in te brengen.

Deel bericht


lees verder …

KLIK HIER voor de bron van dit bericht  (Onderwijs Nieuws Dienst)