58.000 handtekeningen voor petitie racismelessen

Basisonderwijs

17.06.20

https://www.npo3fm.nl/nieuws/3fm/390164-58-000-handtekeningen-voor-petitie-racismelessen

Deel bericht

(advertentie)

17.06.20

Kinderen met snottebellen en neusverkoudheidsklachten kunnen niet langer geweigerd worden door een kinderopvang. Het RIVM heeft het advies voor kinderen tot 6 jaar aangepast, melden bronnen aan RTL Nieuws.

Deel bericht

17.06.20

Het kabinet trekt de komende vier jaar 116 miljoen euro uit voor de uitvoering van de noodplannen van de grote steden, waar het lerarentekort het grootst is. Met dit geld kunnen de gemeenten en schoolbesturen maatregelen nemen om acute personeelstekorten op te vangen.

Deel bericht

16.06.20

Dinsdag 16 juni stemde de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs. De fracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, 50PLUS en SGP stemden voor, de fracties van FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SP, PvdD, Fractie-Otten en OSF stemden tegen het wetsvoorstel.

Deel bericht

15.06.20

Laat ook gehandicapte kinderen naar de buurtschool gaan, was eerder de oproep. Dat is niet altijd het beste voor het kind, schrijft Francisca Scholten.

Deel bericht

15.06.20

Een commissie van lectoren gaat onderzoeken in hoeverre vragen in de toelatingstoets geschiedenis voor de pabo zijn gekleurd door “westerse vooringenomenheid”. Dit zou een obstakel kunnen zijn voor potentiële pabostudenten met een niet-westerse achtergrond.

Deel bericht

15.06.20

Er moet nieuw beleid komen rondom het testen en weren van kinderen die naar de kinderopvang gaan. Dat vindt de Nederlandse Vereniging voor Infectieziektenbestrijding samen met AJN Jeugdartsen.

Deel bericht

15.06.20

Tussen de buien door wandelt verslaggever Phaedra Werkhoven met onderwijsminister Arie Slob langs de IJssel in zijn woonplaats Zwolle. De scholen gaan langzaam weer open nu het coronavirus zich terugtrekt. Hoe kijkt de minister terug op de zware coronamaanden?

Deel bericht

12.06.20

Het Ministerie van Onderwijs in Spanje bereidt zich voor op het volgende schooljaar. Een van de belangrijkste maatregelen is dat kinderen onder 10 jaar samen in kleinere klassen zonder minimale afstand en zonder verplicht masker les krijgen

Deel bericht

12.06.20

Onlangs verscheen er op Twitter een hartenkreet van een lerares die zich kwaad maakte over een nascholingscursus voor haar onderbouwcollega’s. Hierin werd uitgelegd dat je kinderen niet te vroeg moet leren lezen, want anders worden er verkeerde verbindingen in de hersenen gelegd en ku…

Deel bericht

12.06.20

Een petitie om het behandelen van racisme verplicht te stellen op basis- en middelbare scholen is in ruim een week al bijna 40.000 keer ondertekend. De initiatiefnemers mikken op minimaal 50.000 handtekeningen, zodat de petitie als burgerinitiatief op de agenda gezet kan worden van de Tweede Kamer.

Deel bericht

12.06.20

Door de coronacrisis werden alle sectoren in het land platgelegd, ook het onderwijs. Waar leerlingen en scholieren eerst van maandag tot en met vrijdag onderwijs volgden op locatie, bleven zij door de lockdown thuis. Leraren en docenten moesten ineens de omschakeling maken naar online lesgeven. Hoe ziet het onderwijs er de komende tijd uit? En gaat dit bijdragen aan een verandering in het onderwijssysteem en de manier van lesgeven?

Deel bericht

12.06.20

De komende jaren wordt in Groningen, Drenthe en Friesland een lerarentekort van 600 leerkrachten verwacht. Hoog tijd voor actie, vinden de schoolbesturen en pabo’s Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden (Emmen, Groningen en Leeuwarden). Ze beginnen een vacaturesite die zaterdag live gaat.

Deel bericht

12.06.20

Een onderwijsplatform van schoolbegeleidingsdienst CED-Groep kreeg een stortvloed aan kritiek over zich heen nadat op sociale media een lesopdracht over George Floyd en racisme verscheen. Het zogeheten begeleidingsprogramma ‘Nieuwsbegrip’ wordt op grote schaal beticht van het ‘indoctrineren van kinderen met eenzijdige lesgeving’. CED-Groep laat weten te werken aan een nieuwe opdracht.

Deel bericht

12.06.20

Nu de scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs weer volledig zijn gestart en leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs weer zoveel als mogelijk naar school gaan, wil de PO-Raad benadrukken dat het belangrijk is om ongeoorloofd verzuim weer te melden bij DUO.

Deel bericht

11.06.20

Een van de initiatieven die kinderen en jongeren sinds 28 mei helpen hun stem te laten horen is #ikpraatmee. ‘Het is belangrijk dat jongeren opkomen voor hun stem’, zegt Willeke van Sleeuwen van het Nederlands Jeugdinstituut. ‘Het is goed om te zien met welke ideeën en initiatieven jongeren zelf komen. Er blijven desondanks ook kinderen die niet gehoord worden.’

Deel bericht

11.06.20

Studenten gaan leerlingen bijspijkeren die door de coronacrisis achterstanden hebben opgelopen. Zij krijgen daar studiepunten voor of kunnen de bijlessen geven als vakantiebaantje.

Deel bericht

10.06.20

De toenemende digitalisering van het onderwijs vraagt om een veilige en betrouwbare internetverbinding. SIVON lanceerde op 9 juni in samenwerking met Kennisnet de dienst Veilig Internet: scholen krijgen daarmee gegarandeerd een veilige en betrouwbare internetverbinding. Scholengroep Rijk van Nijmegen is als eerste aangesloten op de dienst. Kort daarna volgen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) en NUOVO Scholengroep.

Deel bericht

10.06.20

Veel ouders beklagen zich over de weigering van hun snotterende kinderen door kinderdagverblijven. Kinderen onder de 12 jaar krijgen nauwelijks een coronatest en huisartsen geven geen gezondheidsbriefjes af. ,,Ouders staan met de rug tegen de muur en zijn boos.’’

Deel bericht

10.06.20

Op de eilanden van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) zijn afgelopen week in totaal ruim 1000 laptops gearriveerd.

Deel bericht

09.06.20

Het is wettelijk verboden om geld voor publiek bekostigd onderwijs over te hevelen naar particuliere scholen. Dat benadrukt minister Slob.

Deel bericht


lees verder …

KLIK HIER voor de bron van dit bericht  (Onderwijs Nieuws Dienst)