In 2019 meer geschillen PO

De Geschillencommissie passend onderwijs behandelde in 2019 aanzienlijk meer geschillen dan in 2018. Ruim 70% daarvan ging over verwijdering. Toelating is een minder groot probleem. …

Read more

Adviseur passend onderwijs, IKC en 10-14-onderwijs bij VOS/ABB

VOS/ABB is de vereniging voor bestuur, management en medezeggenschap in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in Nederland. We behartigen de belangen van circa 275 besturen met in totaal ongeveer 2000 scholen (zowel basis-, speciaal als voortgezet onderwijs). Op deze scholen zitten bijna 525.000 leerlingen. We bieden deskundigheid vanuit drie pijlers:…

Read more

Tweede Kamer wil snel 50% minder thuiszitters – PO/VO

De Tweede Kamer heeft alle moties aangenomen die werden ingediend in het algemeen overleg over onderwijs en zorg. Het betreft onder andere moties over passend onderwijs om het aantal thuiszitters terug te dringen.
The post Tweede Kamer wil snel 50% minder thuiszitters – PO/VO appeared first on VOS/ABB. …

Read more

Motie PABO gericht op jongere en oudere kind = AANGENOMEN

Motie is vanmiddag aangenomen! Verzoek aan de regering per direct een plan van aanpak te maken om een gespecialiseerde pabo gericht op het jongere en oudere kind te creëren en per zomer 2020 een experiment te starten waarbij pabo-instellingen op vrijwillige basis kunnen deelnemen aan een pilot voor een gespecialiseerde […]

Read more

Stemming motie PABO gericht op jongere en oudere kind

Motie wordt vanmiddag behandeld: Verzoek aan de regering per direct een plan van aanpak te maken om een gespecialiseerde pabo gericht op het jongere en oudere kind te creëren en per zomer 2020 een experiment te starten waarbij pabo-instellingen op vrijwillige basis kunnen deelnemen aan een pilot voor een gespecialiseerde […]

Read more

Werken vanuit Infant Mental Health eyeopener voor kinderopvang

IMH – Infant Mental Health – staat vrij vertaald voor de psychische gezondheid van jonge kinderen en zorgt voor een solide basis. Juist daarom is aandacht hiervoor in de kinderopvang van wezenlijk belang, stelt orthopedagoog Nanniek Bijen. “Werken vanuit dit perspectief betekent dat je gerichter kunt inspelen op de behoeften van…

Read more

Inclusief onderwijs: élke leerling welkom!

‘Wij kijken niet naar wat leerlingen niet kunnen, wij kijken naar wat ze wél kunnen. Dat zegt directeur-bestuurder Teun Dekker van basisschool De Kroevendonk in Roosendaal. In het AD staat een artikel over inclusief onderwijs dat deze school biedt. Lees verder →
The post Inclusief onderwijs: élke leerling welkom! appeared first on…

Read more

Scholingsbijeenkomst over zorgplicht

Op donderdag 21 mei kunt u naar een scholingsbijeenkomst van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB over zorgplicht voor scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden. Lees verder →
The post Scholingsbijeenkomst over zorgplicht appeared first on VOS/ABB. …

Read more
1 2